پس‌لرزه‌های تحریم‌های شدید فولاد ی اروپا علیه روسیه/ ایران از این فرصت طلایی در بازار جهانی استفاده می‌کند؟

فولادی

رئیس اتحادیه آهن همدان چالش‌های اصلی در صادرات را تغییرات لحظه ای قوانین صادراتی و از دست دادن بازارهای هدف دانست و گفت: با کمک تاجران و در کنار تولیدکنندگان فولاد می توان امیدوار بود که چالش‌های صادراتی حل شود.

مجید سیمین پور در گفتگو با فولادبان با اشاره به تحریم‌های جدید و شدید روسیه توسط شورای اروپا، اظهار داشت: با توجه به دور جدید تحریم‌های فولادی علیه کشور روسیه، ایران با مدیریت منسجم می‌تواند خود را به بازار جهانی صادر و جایگاه فولادی روسیه در این بازار را تصاحب کند.

وی با بیان اینکه برای صادرات باید از تجار کمک گرفته شود، گفت: با وجود تحریم های سنگین و بازگرداندن تعهدات عرضی، تولیدکنندگان به تنهایی نمی توانند صادرات را انجام و به بازارهای هدف راه پیدا کنند.

رئیس اتحادیه آهن همدان درپایان چالش‌های اصلی در صادرات را تغییرات لحظه ای قوانین صادراتی و از دست دادن بازارهای هدف دانست و خاطرنشان کرد: با کمک تاجران و در کنار تولیدکنندگان فولاد می توان امیدوار بود که چالش‌های صادراتی حل شود.

toospendar
ارسال دیدگاه