پیش‌بینی انجمن جهانی فولاد درباره چشم‌انداز تقاضا تا سال ۲۰۲۳

انجمن جهانی فولاد
حجم تقاضای فولاد چین در سال جاری بدون تغییر نسبت به سال قبل در سطح 952 میلیون تن باقی خواهد ماند و در سال آینده یک درصد کمتر خواهد شد.

انجمن جهانی فولاد در گزارش چشم‌انداز تقاضای فولاد تا سال ۲۰۲۳ از رشد اندک تقاضا در سطح جهانی خبر داد.

بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد تقاضا برای محصولات نهایی فولادی در سال ۲۰۲۲ با هفت‌دهم درصد افزایش نسبت به سال قبل به یک میلیارد و ۸۴۶ میلیون تن خواهد رسید. 

در سال ۲۰۲۳ این رقم با افزایش ۱٫۳درصدی نسبت به امسال به یک میلیارد و ۸۷۱ میلیون تن افزایش خواهد یافت.

در اتحادیه اروپا (با احتساب انگلستان) تقاضای محصولات نهایی فولادی در سال جاری میلادی ۱٫۱ درصد نسبت به سال قبل، کمتر خواهد شد و ۱۶۱٫۸ میلیون تن خواهد رسید. این رقم در سال ۲۰۲۳ حدود ۴ درصد رشد خواهد کرد و به ۱۶۸٫۴ میلیون تن افزایش خواهد یافت.

در منطقه آسیای میانه در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تقاضای محصولات فولادی نهایی به ترتیب ۵ و ۴ درصد افزایش خواهد یافت. 

تقاضای محصولات فولادی نهایی خاورمیانه هم در سال جاری با ۳٫۸ درصد افزایش و در سال آینده با ۳٫۲ درصد افزایش مواجه خواهد شد.

حجم تقاضای فولاد چین در سال جاری بدون تغییر نسبت به سال قبل در سطح ۹۵۲ میلیون تن باقی خواهد ماند و در سال آینده یک درصد کمتر خواهد شد.

toospendar
ارسال دیدگاه